Ichthus

Groep 8

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Groep 8 is een bijzonder jaar. Een jaar van hard werken en veel plezier.
We leren dit schooljaar natuurlijk nieuwe dingen, maar ook herhaling en oefenen zijn belangrijk. We bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op het Voortgezet Onderwijs. Groep 8 is het jaar van de schoolkeuze.

Godsdienstige vorming
Op dinsdag, woensdag en vrijdag werken we met de methode ‘Levend water’. Naast Bijbelvertellingen en Bijbelleeslessen, besteden we ook aandacht aan geloofsleer en Bijbelkennis. Verder leren we bijna iedere week een psalm. Op maandag is er een weekopening met de hele school. Op donderdag behandelen we andere religies. Aan bod komen: de Islam, het Boeddhisme, het Hindoeïsme en het Jodendom. Dit alles bekijken we in het licht van de Bijbel.

Rekenen
Methode: Wereld in getallen
Aan de orde komen: getallen en bewerkingen, kommagetallen, breuken, procenten, meten, tijd en geld, verhoudingen, grafieken, tabellen, toepassingen en het werken met de rekenmachine. Voor de begaafde rekenaars is er een plusboek beschikbaar. De tweede helft van groep 8 herhalen we de stof en is er meer ruimte voor verbreding en verdieping.

Spelling
Methode: Taal actief
We leren er herhalen onveranderlijke woorden met behulp van de luister-, regel- en weetstrategie. Bij de werkwoorden gebruiken we alleen de regelstrategie.

Taal
Methode: Taal actief
De belangrijkste zaken zijn: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Voor taalbegaafde kinderen is er een plusboek.

Wereldoriëntatie
Methode: Blink
Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de zaakvakken: Blink. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek worden samengevoegd en zo ontstaan een soort mini-projecten. De volgende onderwerpen worden behandeld:
Wereldsterren: De kinderen kijken naar wereldsterren van vroeger en nu, van over de hele wereld en op allerlei verschillende gebieden. Ze presenteren een wereldster in het Wereldsterren- beleefmuseum.
Stem op mijn partij!: De kinderen richten een politieke partij op. Met deze partij proberen de kinderen een wereldprobleem op te lossen wat ze mogen presenteren aan de klas. Dan volgen de verkiezingen.
Altijd onderweg: De kinderen onderzoeken hun favoriete emigratieland. Ze vormen zich een beeld van emigratie met alles wat daarbij hoort.
De experimentele keuken: De kinderen doen mee aan een kookwedstrijd. Ze doen proefjes met eten en maken een gerecht en verwonderen zich over een natuurkundig verschijnsel.
Reis de wereld rond: De kinderen kijken op verschillende manieren naar de wereld. Ze kiezen op welke manier zij de wereld gaan ontdekken en presenteren hun ‘wereldreis’ in een wereldatelier waar van alles te beleven is.

Engels
Ook in groep 8 krijgen de kinderen wekelijks Engels, waarbij we gebruik maken van de methode ‘Take it Easy’. ‘ De kinderen leren British-English. Er wordt gewerkt met het digibord, waarbij een ‘native speaker’ de leerkracht ondersteunt.
In deze methode maken we gebruiken van zinvolle contexten. Alle opdrachten worden auditief en visueel aangeboden. In het kader van de verbetering van de woordenschat krijgen de kinderen huiswerk mee.

Boekverslagen, werkstuk, krantenverslag en website
Tijdens de eerste maanden van groep 8 maken de kinderen onder leiding van de leerkracht een werkstukje. Verder lezen ze thuis een zelf gekozen boek en maken er een samenvatting in de vorm van een boekverslag van. Vooraf wordt er op school uitgebreid aandacht aan samenvatten besteed.
De leerlingen hebben dit schooljaar ook twee keer een krantenverslag; een mini-spreekbeurt op basis van een artikel uit een dagblad. De kinderen dienen hierbij gebruik te maken van sleutelwoorden. Het gebruik van het digibord wordt gestimuleerd.
Tegen het einde van het schooljaar maakt iedere leerling een werkstuk in de vorm van een website.
Verder presenteren de leerlingen hun werk op diverse manieren gedurende het schooljaar.

ICT
In groep 8 maken we natuurlijk veel gebruik van ‘Word’ en ‘PowerPoint’. Voor de verschillende vakken maken we gebruik van de methodesoftware. Verder gebruiken we ‘Beter ontleden’, ‘spellinoefenen.nl’, ‘redactiesommen.nl’, ‘Duolingo’ en wellicht nog veel meer. Daarnaast wordt er met een flink aantal online ‘tools’ gewerkt, die ook erg bruikbaar zijn op het voortgezet Onderwijs. Natuurlijk is er ruim aandacht voor ‘mediawijsheid’.

Huiswerk
Er is regelmatig huiswerk. Dit verzamelen de kinderen in een map die iedere dag wordt meegenomen. Een agenda voor het noteren en plannen van het huiswerk is verplicht. Een beetje toezicht (controle) van het thuisfront is prettig. Kinderen hebben vaak nog een steuntje in de rug nodig. Meestal is er op vaste dagen huiswerk voor bepaalde vakken.

Sportdag en schoolvoetbal
In september/oktober is er een schoolvoetbaltoernooi met scholen uit de gemeente Kampen In april is er een sportdag waaraan de groepen 7 en 8 van de drie Hervormde scholen deelnemen..

Schoolkamp
Elk jaar gaat groep 8 op schoolkamp. In de weken ervoor bereiden de kinderen in groepjes de bonte avond voor. Ook maken ze een speciale ‘outfit’ en worden de fietsen versierd. De bestemming is ‘Erve Aaftink’ in Lemele.
Schoolkamp Ichthus: drie dagen om nooit te vergeten!

Afscheid
De laatste schoolweek (meestal dinsdagavond) is het tijd om afscheid te nemen. De kamp-dvd wordt vertoond en de leerlingen voeren een ingestudeerde musical op. Tot slot mogen de leerkrachten nog iets zeggen…

Voortgezet onderwijs
In oktober is er een voorlichtingsavond schoolkeuze in groep 8. Tijdens deze avond, die bedoeld is voor ouders, wordt alles rondom de schoolkeuze en het advies uitgelegd.
In november, tijdens de eerste contactavond, krijgen ouders en kind het voorlopig advies. In november/december maken de kinderen de NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek) op school. In februari komt de leerkracht bij ieder gezin langs voor een ouderbezoekje Tijdens dit gesprek bespreekt hij de uitslag van de NIO en geeft hij het eindadvies. Dit advies is gebaseerd op de het leerlingvolgsysteem van Cito, de schoolresultaten, de werkhouding van uw kind en de NIO.
In januari/februari wordt u uitgenodigd door de verschillende middelbare scholen voor de open avonden/dagen. Samen met uw kind bezoekt u de scholen naar keuze. Met de klas bezoeken wij het Ichthus College in Kampen. Meestal brengen we ook nog een bezoekje aan de Groene Welle in Zwolle.
De schoolstructuur van het voortgezet onderwijs kunt u vinden op de websites van de verschillende middelbare scholen.

Op 20 en 21 april 2021 is de IEP Eindtoets. De leerlingen maken deze toets. Mocht blijken dat uw zoon of dochter hoger scoort dan verwacht, dan kan er nog een gesprek plaatsvinden om eventueel het advies aan te passen. Scoort uw kind lager dan verwacht, dan blijft het eindadvies hetzelfde.

Yurls
Op onze Yurls pagina vindt u oa. het huiswerk van groep 8. Klik hier.