Ichthus

Groep 8

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Groep 8 is een bijzonder jaar. Een jaar van hard werken en veel plezier. 

We leren dit schooljaar natuurlijk nieuwe dingen, maar ook herhaling en oefenen zijn belangrijk. We bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op het Voortgezet Onderwijs. Groep 8 is het jaar van de definitieve schoolkeuze. 

 

Godsdienstige vorming 

Naast Bijbelvertellingen en Bijbelleeslessen, besteden we aandacht aan geloofsleer en Bijbelkennis. Op maandag is er een weekopening met de hele school. Op donderdag behandelen we andere religies zoals de Islam en het Boeddhisme. Dit alles bekijken we in het licht van de Bijbel. 

 

De dagelijkse vakken 

Iedere dag wordt er gerekend en zijn we bezig met taal en spelling. Ook begrijpend lezen neemt een belangrijke plaats in. Naast de methode Nieuwsbegrip waarbij we werken met actuele teksten, leren de kinderen manieren van samenvatten. Het gebruik van sleutelwoorden is hierbij één van de handvatten. 

Bij al deze vakken wordt er op verschillende niveaus gewerkt, passend bij het kind. 

 

Wereldoriëntatie en de ateliers 

Aan de hand van de methode Blink worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek soms samengevoegd. Zo ontstaan een soort mini-projecten. Er zijn ook momenten dat we ieder vak apart extra aandacht geven. 

In de ateliers gaan de kinderen aan de slag met creatieve vakken als muziek, drama, techniek, handvaardigheid en tekenen.   

 

Engels 

Ook in groep 8 krijgen de kinderen wekelijks Engels, waarbij we gebruik maken van de methode ‘Take it Easy’. Er wordt gewerkt met het digibord, waarbij een ‘native speaker’ de leerkracht ondersteunt. 

In deze methode maken we gebruik van zinvolle contexten. Alle opdrachten worden auditief en visueel aangeboden. In het kader van de verbetering van de woordenschat krijgen de kinderen huiswerk mee. 

 

Opdrachten om thuis te maken 

In groep 8 zijn er diverse opdrachten die de kinderen thuis maken. Voor de boekendoos lezen de kinderen een zelfgekozen boek en verwerken dit in een doos. Samenvatten is hiervoor een belangrijke vaardigheid en hier wordt dan ook regelmatig aandacht aan besteed. Het krantenverslag wordt gepresenteerd in de vorm van een mini-spreekbeurt, waarbij een onderdeel uit de krant extra wordt belicht.  

 

ICT 

In groep 8 maken we veel gebruik van ‘Word’ en ‘PowerPoint’. Voor verschillende vakken maken we gebruik van de methodesoftware. Verder gebruiken we oefensites als ‘spellingoefenen.nl’ en ‘redactiesommen.nl’ en wellicht nog meer. Ook worden er een aantal online ‘tools’ aangeboden, die bruikbaar zijn op het Voortgezet Onderwijs. Natuurlijk is er ruim aandacht voor mediawijsheid, die de kinderen leert op een goede en verantwoorde manier om te gaan met digitale mogelijkheden. 

 

Huiswerk 

Wekelijks is er huiswerk. Dit verzamelen de kinderen in een map die dagelijks wordt meegenomen. Een agenda voor het noteren en plannen van het huiswerk is verplicht. Een beetje toezicht (controle) van het thuisfront is prettig. Kinderen hebben vaak nog een steuntje in de rug nodig. Er is op vaste dagen huiswerk voor bepaalde vakken. 

 

Hoogtepunten in groep 8 

In dit afsluitende schooljaar staan er regelmatig bijzondere groepsbindende activiteiten op de planning. Begin oktober is er het schoolvoetbaltoernooi met scholen uit de gemeente Kampen. Regelmatig zijn er leerzame uitjes en ook de VO-scholen worden met de klas bezocht. Techniek krijgt extra aandacht tijdens de ochtenden op de Pieter Zandt.  

 

Schoolkamp 

Eind van het schooljaar gaat groep 8 op kamp. In de weken ervoor bereiden de kinderen in groepjes de bonte avond voor. Ook maken ze een speciale ‘outfit’ en worden de fietsen versierd. De bestemming is ‘Erve Aaftink’ in Lemele. Schoolkamp Ichthus: drie dagen om nooit te vergeten! 

 

Afscheid 

De laatste schoolweek (meestal dinsdagavond) is het tijd om afscheid te nemen. De kamp-dvd wordt vertoond en de leerlingen voeren de musical op. Tot slot mogen de leerkrachten nog iets zeggen …  

 

Voortgezet onderwijs 

In het begin van het jaar is er een voorlichtingsavond. Tijdens deze avond, die bedoeld is voor ouders, wordt alles rondom de schoolkeuze en het advies uitgelegd. In groep 7 is het voorlopige advies gegeven. In januari volgt het definitieve advies. De doorstroomtoets maken de kinderen in februari. Mocht blijken dat uw zoon of dochter hoger scoort dan verwacht, dan kan er nog een gesprek plaatsvinden om eventueel het advies aan te passen. Scoort uw kind lager dan verwacht, dan blijft het eindadvies hetzelfde. 

 

Yurls  

Groep 8 heeft een yurls pagina waar veel informatie is te vinden. Neemt u een kijkje op: www.gr8icht.yurls.net   

juf Hetty

Ontdekken van talenten en kinderen, met vallen en opstaan, laten groeien en bloeien!

juf Hanny

‘Vertellen uit de bijbel… heerlijk om die geboeide koppies dan te zien!’