Ichthus

Groep 8

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Groep 8 is een bijzonder jaar. Een jaar van hard werken en veel plezier. We leren dit schooljaar natuurlijk nieuwe dingen, maar ook herhaling en oefenen zijn belangrijk. We bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op het Voortgezet Onderwijs. Groep 8 is het jaar van de definitieve schoolkeuze.

Godsdienstige vorming
Op dinsdag, woensdag en vrijdag werken we met de methode ‘Levend water’. Naast Bijbelvertellingen en Bijbelleeslessen, besteden we ook aandacht aan geloofsleer en Bijbelkennis. Verder leren we bijna iedere week een psalm. Op maandag is er een weekopening met de hele school. Op donderdag behandelen we andere religies. Aan bod komen: de Islam, het Boeddhisme, het Hindoeïsme en het Jodendom. Dit alles bekijken we in het licht van de Bijbel.

Rekenen
Methode: Wereld in getallen 5
Groep 8 krijgt deze methode digitaal aangeboden.
Aan de orde komen: getallen en bewerkingen, kommagetallen, breuken, procenten, meten, tijd en geld, verhoudingen, grafieken, tabellen, toepassingen en het werken met de rekenmachine. Voor de begaafde rekenaars is er levelwerk beschikbaar. De tweede helft van groep 8 herhalen we de stof en is er meer ruimte voor verbreding en verdieping.

Spelling en taal
Methode: Taal actief 4
Met spelling leren en herhalen we onveranderlijke woorden met behulp van de luister-, regel- en weetstrategie. Bij de werkwoorden gebruiken we alleen de regelstrategie.
Bij taal zijn de belangrijkste zaken: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Voor kinderen die de stof uitstekend beheersen, is er ook weer extra uitdaging in de vorm van levelwerk.

Wereldoriëntatie
Methode: Blink
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek worden soms samengevoegd en zo ontstaan een soort mini-projecten. Er zijn ook momenten dat we ieder vak apart extra aandacht geven. Dan gaan we bijvoorbeeld aan de slag met een continent. We leren over klimaten of cultuur. Bij de methode Blink wordt de lesstof verwerkt door middel van het bedenken van een onderzoeksvraag. Dit onderzoek met antwoorden en conclusies wordt op verschillende manieren gepresenteerd. Denk hierbij aan een PowerPoint, werkstuk(je) of creatieve manier van presenteren.

Engels
Ook in groep 8 krijgen de kinderen wekelijks Engels, waarbij we gebruik maken van de methode ‘Take it Easy’. Er wordt gewerkt met het digibord, waarbij een ‘native speaker’ de leerkracht ondersteunt. In deze methode maken we gebruik van zinvolle contexten. Alle opdrachten worden auditief en visueel aangeboden. In het kader van de verbetering van de woordenschat krijgen de kinderen huiswerk mee.

Boekendoos, boekverslag, werkstuk, krantenverslag en website
In groep 8 zijn er diverse opdrachten, die de kinderen thuis maken. Voor de boekendoos en het boekverslag lezen de kinderen een zelfgekozen boek en verwerken dit in een doos (creatief) of in een verslag. Samenvatten is hiervoor een belangrijke vaardigheid en hier wordt dan ook regelmatig aandacht aan besteed. De leerlingen maken twee keer een krantenverslag; een mini spreekbeurt op basis van een artikel uit een dagblad. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van sleutelwoorden. Het gebruik van het digibord wordt gestimuleerd.
Naast het ‘gewone’ werkstuk maken de leerlingen tegen het eind van het jaar maakt een werkstuk in de vorm van een website.

ICT
In groep 8 maken we veel gebruik van ‘Word’ en ‘PowerPoint’. Voor de verschillende vakken maken we gebruik van de methodesoftware. Verder gebruiken we oefensites als ‘spellingoefenen.nl’ en ‘redactiesommen.nl’ en wellicht nog meer. Ook worden er een aantal online ‘tools’ aangeboden, die ook bruikbaar zijn op het Voortgezet Onderwijs. Natuurlijk is er ruim aandacht voor mediawijsheid, die de kinderen leert op een goede en verantwoorde manier om te gaan met digitale mogelijkheden.

Huiswerk
Wekelijks is er huiswerk. Dit verzamelen de kinderen in een map die dagelijks wordt meegenomen. Een agenda voor het noteren en plannen van het huiswerk is verplicht. Een beetje toezicht (controle) van het thuisfront is prettig. Kinderen hebben vaak nog een steuntje in de rug nodig. Er is op vaste dagen huiswerk voor bepaalde vakken.

Schoolvoetbal en sportdag
Eind september is er een schoolvoetbaltoernooi met scholen uit de gemeente Kampen. In april staat de sportdag op de planning.

Schoolkamp
Eind van het schooljaar gaat groep 8 op kamp. In de weken ervoor bereiden de kinderen in groepjes de bonte avond voor. Ook maken ze een speciale ‘outfit’ en worden de fietsen versierd. De bestemming is ‘Erve Aaftink’ in Lemele. Schoolkamp Ichthus: drie dagen om nooit te vergeten!

Afscheid
De laatste schoolweek (meestal dinsdagavond) is het tijd om afscheid te nemen. De kamp-dvd wordt vertoond en de leerlingen voeren de musical op. Tot slot mogen de leerkrachten nog iets zeggen …

Voortgezet onderwijs
In het begin van het jaar is er een voorlichtingsavond. Tijdens deze avond, die bedoeld is voor ouders, wordt alles rondom de schoolkeuze en het advies uitgelegd. In groep 7 is het voorlopige advies gegeven. In maart volgt het definitieve advies. In april wordt de IEP-toets afgenomen. Mocht blijken dat uw zoon of dochter hoger scoort dan verwacht, dan kan er nog een gesprek plaatsvinden om eventueel het advies aan te passen. Scoort uw kind lager dan verwacht, dan blijft het eindadvies hetzelfde.

Yurls
Op onze Yurls pagina vindt u o.a. het huiswerk van groep 8.

juf Hetty

Ontdekken van talenten en kinderen, met vallen en opstaan, laten groeien en bloeien!

juf Hanny

‘Vertellen uit de bijbel… heerlijk om die geboeide koppies dan te zien!’