Ichthus

Groep 4

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

In groep 4 leren we dat fouten maken mag. Samenwerken is bij ons in groep 4 ook heel belangrijk, want hoe doe je dat nu eigenlijk? Samen waar het kan, apart als het moet.

Rekenen:
Met rekenen zijn we druk met het leren van de tafels van 1 t/m 5 en 10. Ook maken we veel + en – sommen tot 100. Natuurlijk leren we rekenen met geld, heel handig als je een boodschap mag doen.

Taal en spelling:
Tijdens onze taallessen leren we iedere week nieuwe woorden rondom een thema. We hebben daarnaast ook spreek- en luisterlessen en schrijflessen. Bij taal passen we vaak het bewegend leren toe.

Bij taal hoort natuurlijk ook spelling. Elke week leren we een nieuwe spellingcategorie. We werken dan in spellingwerkboeken en maken dictees.

Schrijven:
In groep 4 leren we de hoofdletters schrijven. Eerst schrijven we met een potlood en later met een vulpen.

Lezen:
In groep 4 is lezen erg belangrijk! We doen racelezen, duolezen, tutorlezen of stillezen. We gaan elke maand een keertje naar de bieb om een mooi boek uit te kiezen. Hopelijk kan dat snel in onze eigen schoolbieb!
We laten ons ook nog heerlijk voorlezen door de juf! Leest u thuis ook regelmatig?

Overig:
Daarnaast hebben we natuurlijk nog heel veel andere leuke vakken. Hier horen de vakken gym, wereldoriëntatie, sociale vaardigheid en handvaardigheid bij.

juf Linde

Ik vind het zó gaaf om een band met een kind om te kunnen bouwen!

juf Gerrielle

‘Het leukste moment van de dag is als de kinderen binnen komen.
De kinderen vertellen zó enthousiast hun verhalen en je ziet meteen hoe ze in hun vel zitten!’