Ichthus

Welkom bij Ichthus

 

De Ichthus school staat voor identiteit en kwaliteit.

Wij geloven in Jezus en dat Hij ons redt!
Wij als leerkrachten zijn overtuigd christen en dragen dit uit naar de kinderen toe.
Dit geloof geven we vorm tijdens de weekopeningen en -sluitingen, de Bijbelverhalen, de vieringen, het zingen, maar is ook doorvlochten in het dagelijkse lesgeven.

Wij geven kwalitatief goed onderwijs, dat kindgericht, goed georganiseerd en op maat is.
Elk kind wordt bij ons gezien, cognitief, maar zeker ook op sociaal vlak en qua welbevinden.

                ‘Hier kennen we elkaar!’

Trots zijn wij op onze nieuwe methode  voor de zaakvakken: Blink! Door het thematisch werken is de betrokkenheid en het enthousiasme van de kinderen erg groot!

Er werken meerdere onderwijsassistenten bij ons op school: er zijn veel extra handen in de klas.
Voor hoogbegaafde kinderen is er één keer in de week een plusklas.

We hechten aan openheid, eerlijkheid en aan een goede en vertrouwelijke sfeer, die merkbaar is in en rond het schoolgebouw.

Natuurlijk bent u van harte welkom om een kijkje op onze school te komen nemen. We zijn er trots op en leiden u er graag rond!
Neemt u contact met ons op?