Ichthus

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Ichthus vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier

Welkom bij Ichthus

De school, gelegen in de wijk Groenendael van het landelijke dorp IJsselmuiden, is één van de drie scholen van Hervormd Onderwijs IJsselmuiden ( HOIJ).

De school rust op twee pijlers: identiteit en kwaliteit.

De identiteit geven we vorm tijdens de weekopeningen en -sluitingen, de Bijbelverhalen, de vieringen en in de dagelijkse praktijk van leerkrachten en leerlingen. Als christelijke gemeenschap willen we voorleven en uitstralen wat het betekent om  het licht van de wereld te zijn.  Jezus Christus, onze redder en bevrijder, is ons voorgegaan en Hem mogen we navolgen in dankbare verwondering.

Vanuit die warmte en liefde willen we als leerkrachten de kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Dat betekent kwalitatief goed onderwijs, dat kindgericht en op maat is. We gebruiken daarbij de methodiek Bouwen aan een Adaptieve School (BAS). We werken samen aan optimale prestaties, ingebed in een veilige en uitdagende omgeving.  Daarbij is de samenwerking met ouders ook een vast en wezenlijk onderdeel.

We hechten aan openheid, eerlijkheid en aan een goede en vertrouwelijke sfeer, die merkbaar is in en rond het schoolgebouw.

Op deze site kunt u de nodige informatie vinden omtrent onze school. We kunnen ons voorstellen dat uw interesse gewekt is en dat u meer wilt weten en zien. U kunt dan contact opnemen met de schoolleiding.