Ichthus

Groep 5

Onderstaande info betreft schooljaar 2021/2022. 
Er volgt binnenkort een update voor schooljaar 2022/2023.

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Fijn dat u de tijd neemt om eens een kijkje te nemen op onze site. In dit stukje vertel ik over wat we in groep 5 hopen te gaan doen.

Groep 5 is een jaar waarin de vakken rekenen, taal, spelling en lezen nog centraal staan. Aan deze vakken werken we dagelijks.
Met rekenen zijn wij bezig met dingen als getalbegrip, tafels, klokkijken (digitaal en analoog) en het rekenen tot 1.000. De tafels van 7, 8 en 9 worden in dit leerjaar aangeboden.

Met taal ligt het accent op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica, zoals het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in een zin.

Met spelling leren wij veel nieuwe categorieën en worden de woorden steeds moeilijker. De kinderen leren de categorieën te koppelen aan de woorden die ze moeten spellen.

Technisch lezen doen we twee keer per week en begrijpend lezen één keer. Met begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Er komen heel wat actuele onderwerpen aan bod.

De leerstof van de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) wordt op allerlei manieren aangeboden: klassikaal, in duo’s en in groepjes. Op deze manier sluiten wij aan bij de verschillende leerbehoeften van de kinderen. Voor aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis gebruiken we de nieuwe methode: Blink. Dat is dus één geïntegreerde methode voor alle zaakvakken.

In groep 5 leren de kinderen elke week een psalm of ander christelijk lied. Deze kan thuis geoefend worden. Verder is het fijn als de kinderen thuis de tafels oefenen en veel lezen. Huiswerk krijgen de kinderen over het algemeen nog niet.

Vanaf groep 5 wordt het vak Engels gegeven. Voor dit vak gebruiken wij de methode Take it easy. De lessen worden gegeven door een digitale leerkracht op het digibord en door de leerkracht zelf. Dit wordt steeds afgewisseld. De kinderen leren de Engelse taal d.m.v. liedjes, filmpjes, rijmpjes, spelletjes en gesprekjes.
Wat ook nieuw is in groep 5: handvaardigheid op de donderdagmiddag. Dit verloopt samen met de groepen 6 t/m 8 en wordt in een rouleersysteem gegeven. Kinderen schrijven zich in op een zelfgekozen onderwerp. De kinderen zitten met kinderen van andere groepen in een groepje.

Naast al deze vakken hebben we nog vakken als muziek, tekenen, schrijven, Kwink (sociaal emotionele ontwikkeling), verkeer en het kiezen op de vrijdagmiddag. Ook is beweging erg belangrijk en daarom wordt er twee keer per week gym gegeven in de OHH.

Aan het eind van het jaar mogen de kinderen een spreekbeurt houden. Omdat dit de eerste keer is, mag het in tweetallen. Hierbij gaat het er vooral om dat de kinderen eraan wennen hoe het is om voor een groep te staan.

Dit was in het kort wat wij allemaal doen en leren in groep 5.

Tot ziens!

 

juf Emma

‘Met een goede sfeer, bereik je zó veel meer!’