Ichthus

Groep 5

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

 

Leuk dat u een kijkje komt nemen op onze website. Wij vertellen u graag wat wij in groep 5 doen.

In groep 5 werken wij, op rekengebied, nog veel aan de basis, zoals: getalbegrip, tafels, klokkijken (digitaal en analoog) en rekenen tot 1.000. De tafels van 6, 7, 8 en 9 worden in dit leerjaar aangeboden. Met taal ligt het accent op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica, zoals het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in een zin.

De leerstof van de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) wordt op allerlei manieren aangeboden: visueel (middels een filmpje), auditief (samen of alleen een tekst lezen), klassikaal, in duo’s en in groepjes. Op deze manier sluiten we aan bij de verschillende leerbehoeften van de kinderen. Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander. Voor biologie is dat Argus Clou en voor geschiedenis gebruiken we de Trek. Elk thema wordt afgesloten met een toets.

In groep 5 leren de kinderen elke week een psalm. Deze kan thuis geoefend worden. Verder is het fijn als de kinderen thuis de tafels oefenen en veel lezen. Huiswerk krijgen de kinderen over het algemeen nog niet.

Vanaf groep 5 wordt het vak Engels gegeven. Voor dit vak gebruiken wij de methode Take it easy. De lessen worden gegeven door een digitale leerkracht op het digibord en door de leerkracht zelf. Dit wordt steeds afgewisseld. De kinderen de Engelse taal d.m.v. liedjes, filmpjes, rijmpjes, spelletjes en gesprekjes.

Wat ook nieuw is in groep 5: Handvaardigheid op de donderdagmiddag. Dit verloopt samen met de groepen 6 t/m 8 en wordt in een rouleersysteem gegeven. Kinderen schrijven zich in op een zelfgekozen onderwerp.

Op dinsdag en vrijdag gaan wij naar de gymzaal om daar fijn samen te gaan gymen.

Aan het eind van het jaar mogen de kinderen een spreekbeurt houden. Omdat dit de eerste keer is, mag het in tweetallen. Hierbij gaat het er vooral om dat de kinderen eraan wennen hoe het is om voor een groep te staan.

Wij hopen dat u zo een beetje een beeld heeft gekregen van wat wij elke dag doen.

juf Erna

donderdag en vrijdag

juf Hetty

maandag, dinsdag en woensdag

juf Hannah

extra leerkracht

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Ichthus vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier