Ichthus

Groep 5

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Fijn dat u de tijd neemt om eens een kijkje te nemen op onze site. In dit stukje vertel ik over wat we in groep 5 hopen te gaan doen.

Groep 5 is een jaar waarin de vakken rekenen, taal, spelling en lezen nog centraal staan. Aan deze vakken werken we dagelijks.
Met rekenen zijn wij bezig met dingen als getalbegrip, tafels, klokkijken (digitaal en analoog) en het rekenen tot 1.000. De tafels van 7, 8 en 9 worden in dit leerjaar aangeboden.

Met taal ligt het accent op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica, zoals het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in een zin.

Met spelling leren wij veel nieuwe categorieën en worden de woorden steeds moeilijker. De kinderen leren de categorieën te koppelen aan de woorden die ze moeten spellen.

Technisch lezen en begrijpend lezen zijn geïntegreerd in één methode. Deze methode heet ‘Atlantis’. Deze methode is er vooral op gericht het leesplezier te vergroten. Aan de hand van uitdagende thema’s wordt naast leesplezier ook gewerkt aan de techniek en het leesbegrip.

De leerstof van de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) wordt op allerlei manieren aangeboden: klassikaal, in duo’s en in groepjes. Op deze manier sluiten wij aan bij de verschillende leerbehoeften van de kinderen. Voor aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis gebruiken we de nieuwe methode: Blink. Dat is dus ook één geïntegreerde methode voor de zaakvakken.

In groep 5 leren de kinderen elke week een psalm of ander christelijk lied. Deze kan thuis geoefend worden. Verder is het fijn als de kinderen thuis de tafels oefenen en veel lezen. Huiswerk krijgen de kinderen over het algemeen nog niet.

Vanaf groep 5 wordt het vak Engels gegeven. Voor dit vak gebruiken wij de methode Take it easy. De lessen worden gegeven door een digitale leerkracht op het digibord en door de leerkracht zelf. Dit wordt steeds afgewisseld. De kinderen leren de Engelse taal d.m.v. liedjes, filmpjes, rijmpjes, spelletjes en gesprekjes.
Naast al deze vakken hebben we nog vakken als muziek, tekenen, handvaardigheid, schrijven, Kwink (sociaal emotionele ontwikkeling) en verkeer. Deze vakken worden hoofdzakelijk op de middag gegeven. Ook is beweging erg belangrijk en daarom wordt er twee keer per week gym gegeven in de Oosterholthoeve.

Op vrijdagmiddag is er tijd voor wat ontspanning en mogen de kinderen iets kiezen; een spel, met Lego, Kapla of K’nexx. Dit samenspelen is ook weer goed voor de executieve functies en het versterken van het groepsklimaat.

Aan het eind van het jaar mogen de kinderen een spreekbeurt houden. Omdat dit de eerste keer is, mag het in tweetallen. Hierbij gaat het er vooral om dat de kinderen eraan wennen hoe het is om voor een groep te staan.

Dit was in het kort wat wij allemaal doen en leren in groep 5.

Tot ziens!