Ichthus

Groep 2b

De Groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Welkom!
Leuk dat u/jij komt kijken op de pagina van groep 2b.
Wij starten de dag in de kring. De ene dag starten we direct met de dagopening. We vertellen dingen aan elkaar, bidden samen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Er zijn ook dagen waarop we eerst een activiteit doen die voor ons klaarligt. Op maandag beginnen we de week met de hele school en op vrijdag sluiten we de week gezamenlijk af. Elke week leren we een christelijk lied.
In groep 2 leren we cijfers schrijven en ook leren we een aantal letters herkennen. Ook leren we langer aan de tafel te werken en worden we steeds zelfstandiger.

Onze werkwijze:
Wij werken in de klas aan de hand van een thema’s. Binnen dit thema werken we in (thema)hoeken en spelen en leren we over dit thema. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode onderbouwd. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bij deze methode horen handpoppen. Deze handpoppen horen bij een bepaald doel (bijvoorbeeld tellen met handpop Sjoerd). Wij krijgen dagelijks bezoek van deze leuke handpoppen. D.m.v. materialen en spel bevorderen en stimuleren we de taal- en rekenontwikkeling. Wij proberen dit zoveel mogelijk op een speelse manier aan te bieden.

Spel: 
Wij hebben een mooi speellokaal waar we regelmatig gymmen, zang-, dans- en tikspelen doen. Natuurlijk hoort bij spel ook het buitenspel. In de schuur staat allerlei materiaal waarmee gespeeld kan worden op het plein. Daarnaast hebben wij een grote zandbak waar heerlijk in gespeeld kan worden.

 

juf Marja

‘Ik geniet van de kinderen en natuurlijk ook van de collega’s.’