Ichthus

Groep 6

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Algemeen
Onze dagelijkse vakken zijn: rekenen, taal en spelling. We gebruiken de methodes: De wereld in getallen en Taal Actief. Hierbij hoort software met oefenprogramma’s die we regelmatig inzetten tijdens de laptopmomenten. Naast de rekenmethode gebruiken we ook spellen en oefeningen van de methode: Met sprongen Vooruit.
Iedere week hebben we begrijpend lezen als ‘apart vak’ en tegelijk komt het regelmatig voor in de taallessen, bij de zaakvakken en ook bij het rekenen (denk aan verhaalsommen).

Godsdienstige vorming
We werken met de methode ‘Levend water’. Naast Bijbelvertellingen en Bijbelleeslessen, besteden we ook aandacht aan geloofsleer en Bijbelkennis. Verder leren we bijna iedere week een psalm. Op maandag is er een weekopening met de hele school. Op vrijdag krijgen de kinderen een verwerking in de vorm van een werkblad. We eindigen de week met een gezamenlijke weeksluiting.

Rekenen
De getallen waarmee uw kind gaat werken, worden steeds groter. Dat betekent dat hij ook ‘cijferend’ gaat optellen en aftrekken, ofwel grote getallen onder elkaar zet en kan uitrekenen. Ze maken een begin met grote getallen met elkaar vermenigvuldigen en delen. Daarbij is het belangrijk dat de tafels van vermenigvuldiging er heel goed in zitten. Dat kunt u thuis goed onderhouden middels computerspellen of terloopse overhoringen.
Ook wordt een begin gemaakt met breuken.

Taal
Uw kind leert de basale grammaticale begrippen, zoals onderwerp, gezegde en persoonsvorm. Maar ook zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden komen voorbij. Ook wordt een begin gemaakt met hoe het vervoegen van werkwoorden in zijn werk gaat. 

Lezen
Het echte leren lezen hoeft niet meer. Nu gaat het vooral om informatieverwerking, ofwel: hoe haal je informatie uit teksten? Daarom is het belangrijk dat kinderen lezen leuk vinden, want taal en letters zijn overal. Op school is het leesaanbod zeer gevarieerd, maar je kunt dat natuurlijk ook thuis stimuleren door allerlei boeken en tijdschriften aan te bieden.

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip.’ Hier wordt de aanpak om een tekst te begrijpen aangeleerd. Omdat de site wekelijks vernieuwd wordt, zijn de teksten altijd actueel.
Met aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek gebruiken we dit jaar de methode Blink. De nadruk zal liggen op ‘onderzoekend leren’. De kinderen zullen dus veel zelf aan de slag gaan. Natuurlijk zijn er ook gewone lessen en is er aandacht voor algemene kennis.

Gym
Op dinsdag- en vrijdagochtend hebben we gym in de Oosterholthoeve (of buiten).
We verlangen van de kinderen dat ze op deze dagen hun gymkleren bij zich hebben.
Kleding: shirt, broek en gymschoenen. Een gym- of turnpakje mag uiteraard ook.

Kwink
Deze methode gebruiken we voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Waarom zijn de kwinklessen belangrijk?
-Het vermindert pestgedrag
-Zorgt voor een sociaal veilige groep
-Verhoogt de leeropbrengsten
-Het brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig is om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. 

Repetities/huiswerk
Bijna iedere week krijgen de kinderen huiswerk mee.
Dit kunnen spellingwoorden zijn, maar ook bijvoorbeeld een werkblad van rekenen met redactiesommen. Soms moeten er thuis online oefeningen worden gedaan.
Daarnaast hebben ze dit jaar repetities van de zaakvakken en bijbelse geschiedenis.. De week voorafgaand aan de repetitie krijgen ze de samenvatting mee naar huis. Hierover krijgen ze een repetitie (letterlijke vragen uit de samenvatting) en een toets, die bij de methode hoort.