Ichthus

Groep 2

DE GROEPSLEERKRACHT VERTELT OVER DE GROEP:

Welkom!
Leuk dat u/jij komt kijken op de pagina van groep 2b.

Wij starten de dag in de kring. Samen vertellen, zingen en luisteren we naar een Bijbelverhaal. Op maandag beginnen we de week met de hele school en op vrijdag sluiten we de week gezamenlijk af. Daarnaast leren we elke week een christelijk lied en horen twee keer in de week een Bijbelverhaal. In groep 2 leren we cijfers schrijven en ook leren we een aantal letters herkennen. Ook leren we langer aan de tafel te werken en worden we steeds zelfstandiger.

Onze werkwijze: 
Wij werken in de klas aan de hand van een thema’s. Binnen dit thema werken we in (thema)hoeken en spelen en leren we over dit thema. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode onderbouwd. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bij deze methode horen handpoppen. Deze handpoppen horen bij een bepaald doel. (bijvoorbeeld tellen met handpop Sjoerd) We krijgen dagelijks bezoek van deze leuke handpoppen. D.m.v. materialen en spel bevorderen en stimuleren we de taal- en rekenontwikkeling. We proberen dit zoveel mogelijk op een speelse manier aan te bieden.

Spel: 
We hebben een mooi speellokaal waar we regelmatig gymmen, zang-, dans- en tikspelen doen. Natuurlijk hoort bij spel ook het buitenspel. In de schuur staat allerlei materiaal waarmee gespeeld kan worden op het plein. Daarnaast hebben wij een grote zandbak waar heerlijk in gespeeld kan worden.

 

 

 

juf Amanda

‘Ik geniet zó van het spontane van de kleuters!”

juf Erna

‘De kinderen een stapje verder brengen, daar doe ik het voor!’