Ichthus

Groep 2

DE GROEPSLEERKRACHT VERTELT OVER DE GROEP:

Groep 2: 
Uw kind is al helemaal gewend aan school en is nu ongeveer 5 jaar wanneer het in groep 2 komt. De kinderen worden iedere morgen binnengebracht in de klas. Omdat ze al in groep 2 zitten mogen ze ’s middags buiten blijven spelen tot de bel gaat. We bereiden de kinderen voor op het gaan naar groep 3. Dit houdt in dat we cijfers leren schrijven, een aantal letters leren herkennen, langer aan de tafel werken en meer zelfstandigheid.

Onze werkwijze: 
In de kleutergroepen wordt er gewerkt in thema’s. We gebruiken hiervoor de methode onderbouwd. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. De thema’s hebben vaak verband met de seizoenen of (christelijke) feestdagen. We werken aan de tafel, eten fruit in de kring, spelen in de hoeken en buiten. Ook hebben we dagelijks bezoek van de handpoppen die horen bij de methode onderbouwd. Door middel van materialen van onderbouwd bevorderen en stimuleren we de  taal- en rekenontwikkeling. Uiteraard wordt dit allemaal op een speelse manier aangeboden. Op maandag en vrijdag hebben we een weekopening/weeksluiting met alle andere groepen in de hal. We leren elke week een christelijk lied en horen twee keer een Bijbelverhaal.

Spel: 
We hebben een mooi speellokaal waar we regelmatig gymmen, zang-, dans- en tikspelen doen. Natuurlijk hoort bij spel ook het buitenspel. In de schuur staat allerlei materiaal waarmee gespeeld kan worden op het plein en in de zandbak.