Ichthus

Groep 4/5

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Leuk dat u een kijkje komt nemen in groep 4/5. In onze groep leren we dat we onszelf mogen zijn en dat we fouten mogen maken. Daar leren we immers veel van. Ook leren we met respect met elkaar om te gaan. Dit doen we aan hand van de waarden en normen uit de Bijbel. Wij houden van gezelligheid, maar het kan ook een keertje mis gaan. Dan praten we erover en maken het snel weer goed.

In zowel groep 4 als in groep 5 staan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen centraal. Aan deze vakken werken we dagelijks.

We lezen veel: soms alleen, met z’n allen, dat heet koorlezen, of in duo’s. Of soms met een tutor uit groep 7 of 8. We hopen echt dat kinderen weer meer gaan lezen. Leest u thuis ook met uw kind? Bent u lid van de plaatselijke bibliotheek? Het zou mooi zijn.

 

Met rekenen zijn we in groep 4 druk met het leren van de tafels van 1 t/m 5 en 10. Ook maken we veel + en – sommen tot 100. Natuurlijk leren we rekenen met geld, heel handig als je een boodschap mag doen. Daarnaast zijn we bezig met meten en wegen en (digitaal) klokkijken.

In groep 5 zijn we bezig met dingen als getalbegrip, tafels, klokkijken (digitaal en analoog) en het rekenen tot 1.000. De tafels van 6, 7, 8 en 9 worden in dit leerjaar aangeboden.

In groep 4 leren we ook de hoofdletters schrijven. Eerst schrijven we met een potlood en later met een vulpen.

 

Tijdens onze taallessen leren we iedere week nieuwe woorden rondom een thema. Dat heet woordenschat. Zo vergroten we de woordenschat van de kinderen, elke week een beetje meer.

Verder komt aan bod: het zelfstandig naamwoord, het lidwoord, het bijvoeglijk naamwoord en het werkwoord. Dat hoort bij taal verkennen oftewel grammatica.

We hebben daarnaast ook spreek- en luisterlessen en schrijflessen. We leren dan bijvoorbeeld hoe je een gesprekje houdt over een spel dat je gaat uitleggen.

Bij taal hoort natuurlijk ook spelling. Elke week leren we een nieuwe spellingcategorie. We werken dan in spellingwerkboeken en maken dictees. Bij elke categorie hoort een klein filmpje. Daarin zie we steeds een figuurtje terugkomen die ons op een grappige manier de categorie aanbiedt. Zo kunnen we het extra goed onthouden!

 

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie heten samen in één woord: wereldoriëntatie. Hiervoor wordt de methode Blink gebruikt. Bij deze vakken werken de kinderen dikwijls in een groepje en wordt de stof aangeboden middels filmpjes, teksten en opdrachten. Zo proberen wij ze al een beetje een wereldburger te maken.

Vanaf groep 5 wordt het vak Engels gegeven. Voor dit vak gebruiken wij de methode Take it easy. De lessen worden gegeven door een digitale leerkracht op het digibord en door de leerkracht zelf. Dit wordt steeds afgewisseld. De kinderen leren de Engelse taal d.m.v. liedjes, filmpjes, rijmpjes, en door het nazeggen van woorden en zinnen.

Naast al dit harde werken is er ook ruimte voor vakken als gym, muziek, tekenen en handvaardigheid. Het is zeer belangrijk een beroep te doen op de fantasie van kinderen. Hierdoor zullen ze zichzelf beter leren kennen en zelfvertrouwen opbouwen. En een stukje ontspanning is natuurlijk ook erg prettig.Om de omgang met elkaar zo goed mogelijk aan te leren gebruiken we een speciale methode: Kwink. De kinderen zien ahv filmpjes over de dieren uit het bos herkenbare situaties. Wat doe je als het even tegenzit? Wat doe je als een ander jou negatief benadert? Hoe voorkomen we pestgedrag?

Zeer mooie lessen en erg belangrijk voor de ontwikkeling.