Ichthus

Groep 4/5

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Leuk dat u een kijkje komt nemen op onze website. In onze groep leren we en mogen we fouten maken. Wij maken plezier, maar soms zijn er ook dingen die tegen zitten. Elke dag is anders en wij vertellen u graag wat wij doen.

Groep 5 is een jaar waarin de vakken rekenen, taal, spelling en lezen nog centraal staan. Aan deze vakken werken we dagelijks.

Met rekenen zijn wij bezig met dingen als getalbegrip, tafels, klokkijken (digitaal en analoog) en het rekenen tot 1.000. De tafels van 6, 7, 8 en 9 worden in dit leerjaar aangeboden. Met taal ligt het accent op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica, zoals het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in een zin. Met spelling leren wij veel nieuwe categorieën en worden de woorden steeds moeilijker.

Technisch lezen doen we twee keer per week en begrijpend lezen één keer. Met begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Er komen heel wat actuele onderwerpen aan bod.

De leerstof van de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) wordt op allerlei manieren aangeboden: visueel (middels een filmpje), auditief (samen of alleen een tekst lezen), klassikaal, in duo’s en in groepjes. Op deze manier sluiten wij aan bij de verschillende leerbehoeften van de kinderen. Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander. Voor biologie is dat Argus Clou en voor geschiedenis gebruiken we de Trek. Elk thema wordt afgesloten met een toets.

In groep 5 leren de kinderen elke week een psalm. Deze kan thuis geoefend worden. Verder is het fijn als de kinderen thuis de tafels oefenen en veel lezen. Huiswerk krijgen de kinderen over het algemeen nog niet.

Vanaf groep 5 wordt het vak Engels gegeven. Voor dit vak gebruiken wij de methode Take it easy. De lessen worden gegeven door een digitale leerkracht op het digibord en door de leerkracht zelf. Dit wordt steeds afgewisseld. De kinderen leren de Engelse taal d.m.v. liedjes, filmpjes, rijmpjes, spelletjes en gesprekjes.

Wat ook nieuw is in groep 5: handvaardigheid op de donderdagmiddag. Dit verloopt samen met de groepen 6 t/m 8 en wordt in een rouleersysteem gegeven. Kinderen schrijven zich in op een zelfgekozen onderwerp.

Op dinsdag en vrijdag gaan wij naar de gymzaal om daar fijn samen te gaan gymen.

Naast al deze vakken hebben we nog vakken als muziek, tekenen, schrijven, Kwink (sociaal emotionele ontwikkeling), verkeer en het kiezen op de vrijdagmiddag.

Aan het eind van het jaar mogen de kinderen een spreekbeurt houden. Omdat dit de eerste keer is, mag het in tweetallen. Hierbij gaat het er vooral om dat de kinderen eraan wennen hoe het is om voor een groep te staan.

Dit was in het kort wat wij allemaal doen. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.