Ichthus

Groep 4/5

DE GROEPSLEERKRACHten VERTELlen OVER DE GROEP:

In onze combinatiegroep beginnen we iedere dag met gebed en het zingen van psalmen, liederen of gezangen. Daarnaast vertellen we elkaar wat ons bezighoudt en luisteren we naar een Bijbelverhaal.

We rekenen uit de methode wereld in getallen en werken in ons werkboek, of op onze eigen laptop!

Beide groepen leren de tafels, we zijn druk met automatiseren, deelsommen en klokkijken. Bij klokkijken richten we ons op de analoge en digitale tijden.

Spelling: Met spelling leren wij veel nieuwe categorieën en worden de woorden steeds moeilijker. De kinderen leren de categorieën te koppelen aan de woorden die ze moeten spellen.

Taal: Met taal ligt het accent op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica, zoals het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in een zin.

Technisch lezen en begrijpend lezen zijn geïntegreerd in één methode. Deze methode heet ‘Atlantis’. Deze methode is er vooral op gericht het leesplezier te vergroten. Aan de hand van uitdagende thema’s wordt naast leesplezier ook gewerkt aan de techniek en het leesbegrip.

De leerstof van de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) wordt op allerlei manieren aangeboden: klassikaal, in duo’s en in groepjes. Op deze manier sluiten wij aan bij de verschillende leerbehoeften van de kinderen. Voor aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis gebruiken we de nieuwe methode: Blink. Dat is dus ook één (geïntegreerde) methode voor de zaakvakken.

Kwink:

Deze methode gebruiken we voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Waarom zijn de Kwinklessen belangrijk?

-Het vermindert pestgedrag

-Zorgt voor een sociaal veilige groep

-Verhoogt de leeropbrengsten

-Het brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig is om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.

Verder gaan we dit schooljaar naar judo of naar de gymzaal. Ook besteden wij aandacht aan muziek/techniek/engels(groep5)/ handvaardigheid en tekenen.

juf Asselien

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
Het mooiste in mijn klaslokaal zijn de kinderen die het vullen.

juf Linde

Ik vind het zó gaaf om een band met een kind om te kunnen bouwen!

juf Jacolien

juf Jacolien