Ichthus

Groep 1a

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Wanneer uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Vooraf krijgt uw kind een kaart met de uitnodiging voor een kijkmiddag. Die middag is voor kind en ouder bedoeld. We maken kennis met elkaar. U als ouder krijgt deze middag een stukje informatie en er is ruimte om zelf vragen te stellen. Vervolgens mag uw zoon/dochter nog een ochtend meedraaien in de groep. Wanneer uw kind 4 jaar is komt het elke dag op school. Het is heel belangrijk dat uw kind de tijd krijgt om te wennen aan school. Wij geven de kinderen de ruimte en tijd om dit in hun eigen tempo te doen.

Onze werkwijze:
In de kleutergroepen wordt er gewerkt in thema’s. We gebruiken hiervoor de methode onderbouwd. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. De thema’s hebben vaak verband met de seizoenen of (christelijke) feestdagen.

We werken aan de tafel, eten fruit in de kring, spelen in de hoeken en buiten. Ook hebben we dagelijks bezoek van de handpoppen die horen bij de methode onderbouwd. Door middel van materialen van onderbouwd bevorderen en stimuleren we de  taal- en rekenontwikkeling. Uiteraard wordt dit allemaal op een speelse manier aangeboden. Op maandag en vrijdag hebben we een weekopening/weeksluiting met alle andere groepen in de hal. We leren elke week een christelijk lied en horen twee keer een Bijbelverhaal.

Spel:
We hebben een mooi speellokaal waar we regelmatig gymmen, zang-, dans- en tikspelen doen. Natuurlijk hoort bij spel ook het buitenspel. In de schuur staat allerlei materiaal waarmee gespeeld kan worden op het plein en in de zandbak.