Ichthus

Groep 3

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Welkom! Leuk dat u/jij komt kijken op de pagina van groep 3.

Wat een verandering aan het begin van het jaar. Van kleuter naar schoolkind. Van spelen in de hoeken, buiten spelen, kennis maken met letters en cijfers gaan wij nu echt leren lezen en rekenen. Heel spannend, maar ook erg leuk. Woordjes die wij al snel kunnen lezen zijn ‘ik’, ‘mis’, ‘kim’, maar dit wordt al snel lastiger. Aan het eind van groep 3 kunnen wij een boek voorlezen!  Daar zien wij erg naar uit.

Elke maandagochtend beginnen we in de hal met de hele school. Op de andere ochtenden beginnen we in de kring en wordt er een Bijbelverhaal verteld. Elke week leren wij een mooi lied of een mooie psalm die wij op vrijdagochtend tijdens de weeksluiting zingen.

In groep 3 staat leren lezen centraal. We werken vanuit de methode: “Veilig leren lezen”. Elke drie weken worden er aan de hand van een thema nieuwe woorden en letters aangeboden. Er is ook tijd voor herhaling van de letters en woorden die al zijn geleerd. De letters die geleerd zijn worden ’s middags aangeboden in schrijfletters.

Ook staat er elke dag rekenen op het programma. We werken met de methode: “De wereld in getallen”. We oriënteren ons dit jaar op de getallen tot 100. We leren splitsen tot 10, optellen en aftrekken tot 20.

Naast rekenen en lezen houden we ook van knutselen en tekenen in groep 3 en gaan we van alles ontdekken rondom verschillende thema’s. Eèn keer per week lopen we naar de sporthal om daar heerlijk te kunnen gymmen.

Ook krijgen we judolessen aan het begin van het schooljaar op donderdagmiddag. Als we het goed doen, krijgen we een diploma!

We willen dat iedereen zich veilig voelt op school en plezier heeft, we gebruiken de methode Kwink om emoties te bespreken. Daarbij geven we graag veel complimenten aan elkaar!

Wij hopen op een leuk, gezellig en leerzaam jaar samen.

 

juf Hannah

woensdag om de week, donderdag, vrijdag

juf Anja

maandag, dinsdag, woensdag om de week