Ichthus

Groep 7

Onderstaande info betreft schooljaar 2021/2022. 
Er volgt binnenkort een update voor schooljaar 2022/2023.

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Algemeen:
We beginnen elke week met een gezamenlijke weekopening in de hal en sluiten deze af met een weeksluiting. Dit doen we met alle klassen van de school.
We beginnen elke dag met een Bijbel les en op donderdag met Kerkgeschiedenis.
De vakken die elke dag op het programma staan zijn: rekenen, taal en spelling. We gebruiken de methodes: De wereld in getallen en Taal Actief. Met rekenen werkt groep 7 vanaf dit jaar (bijna) volledig op laptops. Zo nu en dan wordt er in een schriftje gewerkt, maar voornamelijk worden er digitale opdrachten gemaakt, waarbij ik als leerkracht de resultaten kan volgen.   Naast de rekenmethode gebruiken we ook spellen en oefeningen van de methode: Met sprongen vooruit. Met rekenen staan in groep 7 voornamelijk de breuken, procenten en kommagetallen centraal.
Nieuw met spelling in groep 7 is dat we ook wekelijks oefenen met werkwoordsvormen. Bij taal komen alle woordsoorten aan bod en leren we hele zinnen te ontleden.
Iedere week hebben we begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) als ‘apart vak’ en tegelijk komt het regelmatig voor in de taallessen, bij de zaakvakken en ook bij het rekenen.
We werken met een relatief nieuwe methode voor de zaakvakken: Blink. Dit is een geïntegreerde methode. Aardrijkskunde, biologie en geschiedenis komen aan bod. Ieder jaar worden 4 thema’s behandeld, waarbij leerlingen een onderzoeksvraag maken en uitwerken.

Gym:
Op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen hebben we gym. Op vrijdag direct om 8.30 uur. De kinderen komen op de fiets naar de sporthal.

Repetities/huiswerk:
In groep 7 maken/leren de kinderen huiswerk.
Het maakwerk wordt elke maandag opgegeven. Meestal bestaat dit uit woorden van spelling en/of een rekenopdracht. Dit huiswerk wordt uiterlijk op vrijdag weer ingeleverd.
Vrijwel wekelijks worden (10) Engelse woorden geleerd en op dinsdag overhoord.
Daarnaast hebben de kinderen dit jaar repetities. Zowel van Blink als van topografie, kerkgeschiedenis en Bijbelse geschiedenis. De week voorafgaand aan de repetitie krijgen ze de samenvatting mee naar huis. Hierover krijgen ze een repetitie (letterlijke vragen vanuit de samenvatting) en een toets (wat is het inzicht, begrijpen ze wat ze geleerd hebben, kunnen ze een toepassing maken?).

Uitjes/bijzonderheden:
In groep 7 gaan we er normaal gesproken net wat vaker op uit of hebben we iets bijzonders. In deze bijzondere tijd moeten we even afwachten wat doorgang kan vinden. De schoolreis is voorlopig uitgesteld tot het voorjaar. We hopen dat deze dag door kan gaan. In november doen we mee met de Mediamasters (mediawijsheid) en normaliter gaan we ook een dagdeel naar de ROVA. We hebben een sportdag in april en gaan naar de techniekdag. Gedurende het schooljaar kan er zomaar nog iets leuks bijkomen. Of dit allemaal door kan gaan hangt uiteraard van diverse factoren af. Hierover (en over andere zaken) leest u te zijner tijd meer in de nieuwsbrief die elke eerste maandag van de maand verschijnt. Zo nu en dan doen we een Grej of the Day (raadsel van de dag) en ook wordt er geregeld gepraat en nagedacht over de wereld om ons heen.

 

juf Wietske

‘Ik word gewoon heel blij van kinderen!’

juf Dianne

juf