Ichthus

Groep 7

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Algemeen
Onze dagelijkse vakken zijn: rekenen, taal en spelling. We gebruiken de methodes: De wereld in getallen en Taal Actief. Hierbij hoort software met oefenprogramma’s die we regelmatig inzetten. Naast de rekenmethode gebruiken we ook spellen en oefeningen van de methode: Met sprongen vooruit. Met rekenen staan in groep 7 voornamelijk de breuken, procenten en kommagetallen centraal. Nieuw met spelling in groep 7 is dat we ook wekelijks oefenen met werkwoordsvormen. Bij taal komen alle woordsoorten aan bod en leren we hele zinnen te ontleden.

Iedere week hebben we begrijpend lezen als ‘apart vak’ en tegelijk komt het regelmatig voor in de taallessen, bij de zaakvakken en ook bij het rekenen. Met geschiedenis behandelen we dit jaar de thema’s: van jager naar boer, Grieken en Romeinen, nieuwe steden en ontdekkers en hervormers. Met aardrijkskunde leren we dit jaar alle landen en belangrijkste steden van Europa. Daarnaast bouwen we verder aan de onderwerpen die in groep 5 ook al behandeld zijn en die alles te maken hebben met Europa. Met natuur & techniek behandelen we allerlei verschillende onderwerpen zoals vulkanen, spijsvertering, verschillende klimaten etc.

Gym
Op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag hebben we gym.

Repetities/huiswerk
In groep 7 maken/leren de kinderen m.u.v. de maandag elke dag huiswerk.
Het huiswerkrooster ziet er als volgt uit:
Ma : x
Di  : Metend rekenen en redactiesommen
Wo: Engelse woorden(of soms op dinsdag)
Do : Werkwoorden
Vr  : Psalm, Spellingwoorden

Daarnaast hebben ze dit jaar repetities en wel van Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Kerkgeschiedenis, Bijbelse Geschiedenis en Engels. De week voorafgaand aan de repetitie krijgen ze de samenvatting mee naar huis. Hierover krijgen ze een repetitie (letterlijke vragen vanuit de samenvatting) en een toets (wat is het inzicht, begrijpen ze wat ze geleerd hebben, kunnen ze een toepassing maken?).

Uitjes/bijzonderheden
In groep 7 gaan we er net wat vaker op uit of hebben we iets bijzonders. Met schoolreisje gaan we naar het Scheepsvaartmuseum, in november doen we mee met de Mediamasters en we gaan ook een dagdeel op stap met de ROVA. We hebben een sportdag en gaan naar de techniekdag. Gedurende het schooljaar kan er zomaar nog iets leuks bijkomen. Hierover (en over een hoop zaken meer) leest u te zijner tijd in de nieuwsbrief die elke eerste maandag van de maand verschijnt.

Lio stagiair
Na de herfstvakantie komt Christian bij ons stage lopen. Dit doet hij op maandag, dinsdag en woensdag.

Yurls
Op onze Yurls pagina vind je o.a. het huiswerk van groep 7. Klik hier.

juf Hanny

maandag, dinsdag en woensdag om de week

juf Wietske

woensdag om de week, donderdag en vrijdag