Ichthus

Groepen

Elke groep presenteert zich hier op deze pagina.
De groepsleerkrachten leggen hier uit wat u kunt verwachten qua lesstof, dagritme en andere groep specifieke informatie.
Naast deze informatie krijgen de ouders van elke groep maandelijks een mail met ‘nieuws uit groep…’. Hierin vertelt de groepsleerkracht aan welke leerdoelen er de komende maand gewerkt gaat worden en welke bijzonderheden de ouders kunnen verwachten.

Corona

Met ingang van maandag 16 maart zijn alle basisscholen tot de meivakantie gesloten. Dit in verband met het coronavirus en in lijn met het overheidsbesluit. Ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de ouders persoonlijk informeren.
Op de locatie Ichthus is opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen. We bieden onderwijs op afstand via Teams. De school blijft zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail bereikbaar.