Ichthus

Groep 6/7

Onderstaande info betreft schooljaar 2021/2022. 
Er volgt binnenkort een update voor schooljaar 2022/2023.

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Wij vertellen u graag wat wij in groep 5/6 doen. Wij zijn een combi groep. Dit betekent dat we in de klas niet alles samen doen. Elke dag starten we gezamenlijk met de dagopening en het Bijbelverhaal. Een mooi en fijn moment zo aan het begin van de dag. Op de maandagmorgen doen wij dit met de hele school in de hal. We eindigen de week ook weer in de hal met een gezamenlijke weeksluiting.

’s Morgens hebben we meestal rekenen, taal, spelling en lezen. Dit doen de kinderen op hun eigen groepsniveau. Voor rekenen hebben we dit jaar een nieuwe methode waar wij allemaal enthousiast over zijn. (WIG 5) We oefenen dit ook veel op de laptop. Lezen doen wij veel en op verschillende manieren, zoals duo lezen, technisch lezen, begrijpend lezen, en stillezen. Ook zijn we veel aan het oefenen met de tafels.

’s Middags hebben we dan tijd voor andere vakken, denk aan: Wereldoriëntatie (Blink), Engels, Handvaardigheid, Gym, Verkeer, Schrijven, etc.

Ook werken we aan de sociale ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de methode Kwink, maar ook door de lessen heen, besteden we hier veel aandacht aan. We leren elkaar te complimenteren (met o.a. gebruik van een pittenzak) en delen kwaliteitskaarten aan elkaar uit.

In groep 6 beginnen we met huiswerk. Iedere week krijgen de leerlingen spelling woorden mee naar huis. Ook staat er regelmatig een repetitie op het programma, maken we een boekverslag, een werkstuk en houden we een spreekbeurt. In beide groepen oefenen we de tafels thuis en zijn we druk met bloonen.

Groeten, juf Hanny en juf Wietske

meester Christian

‘Op het raam van mijn lokaal heb ik plaatsen geschilderd waar ik geweest ben.
Ik vertel de kinderen daar graag over! Zo neem ik ze mee in de wereld om hen heen en zo bereid ik ze daarop voor!’