Ichthus

Groep 6/7

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Graag vertel ik u wat wij in groep 6/7 doen. Wij zijn een combi groep. Dit betekent dat we in de klas niet alles samen doen. Elke dag starten we gezamenlijk met de dagopening en het Bijbelverhaal. Een mooi en fijn moment zo aan het begin van de dag. Op de maandagmorgen doen wij dit met de hele school in de hal. We eindigen de week ook weer in de hal met een gezamenlijke weeksluiting.

’s Morgens hebben we meestal rekenen, taal, spelling en lezen. Dit doen de kinderen op hun eigen groepsniveau. Voor rekenen hebben we een relatief nieuwe methode waar wij allemaal enthousiast over zijn. (WIG 5) We oefenen dit ook veel op de laptop, groep 7 werkt helemaal digitaal met rekenen.

Lezen doen wij veel en op verschillende manieren, zoals duo lezen, technisch lezen, begrijpend lezen, en stillezen. Verder zijn we veel aan het oefenen met de tafels, spelling categorieën en computervaardigheden.

’s Middags hebben we dan tijd voor andere vakken, denk aan: Wereldoriëntatie (Blink), Engels, Handvaardigheid, Gym, Verkeer, Schrijven, etc.

Ook werken we aan de sociale ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de methode Kwink, maar ook door de lessen heen besteden we hier veel aandacht aan. We leren elkaar te complimenteren en we leren het te hebben over en te kijken naar ons eigen gedrag.

In groep 6 beginnen we met huiswerk in groep 7 wordt dit uitgebreid. Er staat regelmatig een repetitie op het programma, we maken een boekverslag, een werkstuk en we houden een spreekbeurt. In beide groepen oefenen we de (deel)tafels thuis en zijn we druk met extra spellingoefeningen.

meester Christian

‘Op het raam van mijn lokaal heb ik plaatsen geschilderd waar ik geweest ben.
Ik vertel de kinderen daar graag over! Zo neem ik ze mee in de wereld om hen heen en zo bereid ik ze daarop voor!’