Ichthus

Groep 2/3

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Welkom! Leuk dat u/jij komt kijken op de pagina van groep 2/3.

Ons motto dit jaar is: Samen waar het kan, apart als het moet.

Groep 2:

We werken in thema’s. We gebruiken hiervoor de methode onderbouwd. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. De thema’s hebben vaak verband met de seizoenen of (christelijke) feestdagen. We werken aan de tafel, eten fruit in de kring, spelen in de hoeken en buiten. Ook hebben we dagelijks bezoek van de handpoppen die horen bij de methode onderbouwd. Door middel van materialen van onderbouwd bevorderen en stimuleren we de  taal- en rekenontwikkeling. Uiteraard wordt dit allemaal op een speelse manier aangeboden. We bereiden de kinderen voor op het gaan naar groep 3. Dit houdt in dat we cijfers leren schrijven, een aantal letters leren herkennen, langer aan de tafel werken en meer zelfstandigheid.

We hebben een mooi speellokaal waar we regelmatig gymmen, zang-, dans- en tikspelen doen. Natuurlijk hoort bij spel ook het buitenspel. In de schuur staat allerlei materiaal waarmee gespeeld kan worden op het plein en in de zandbak.

Groep 3:

Wat een verandering aan het begin van het jaar. Van kleuter naar schoolkind. Van spelen in de hoeken, buiten spelen,  kennis maken met letters en cijfers gaan wij nu echt leren lezen en rekenen. Heel spannend, maar ook erg leuk. Woordjes die wij al snel kunnen lezen zijn ‘ik’, ‘mis’, ‘kim’, maar dit wordt al snel lastiger. Aan het eind van groep 3 kunnen wij een boek voorlezen!  Daar zien wij erg naar uit.

In groep 3 staat leren lezen centraal. We werken vanuit de methode: “veilig leren lezen”. Elke drie weken worden er aan de hand van een thema nieuwe woorden en letters aangeboden. Er is ook tijd voor herhaling van de letters en woorden die al zijn geleerd. De letters die geleerd zijn worden ’s middags aangeboden in schrijfletters.

Ook staat er elke dag rekenen op het programma. We werken met de methode: “de wereld in getallen”. We oriënteren ons dit jaar op de getallen tot 100. We leren splitsen tot 10, optellen en aftrekken tot 20.

Samen:

We doen samen de lessen van wereldoriëntatie, verkeer, Kwink (sociaal emotioneel methode) en muziek. Op de middagen werken we regelmatig samen rondom een thema. Ook spelen we samen buiten of binnen in de hoeken. We luisteren samen naar een Bijbelverhaal en zingen samen.

Wij hopen op een leuk, gezellig en leerzaam jaar samen.