Ichthus

Ouderbetrokkenheid

In de bijlage vindt u een brochure van de ouderbetrokkenheid die wij hanteren op de HBS Ichthus.

Bijlage