Ichthus

Tussenschoolse opvang

Tot aan de kerstvakantie is er geen TSO i.v.m. het continurooster door de maatregelen van de overheid omtrent het Coronavirus. 

Wellicht gaat daarna onderstaande werkwijze weer gelden:

Op maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag is er gelegenheid om op school over te blijven. De kinderen nemen zelf hun brood en drinken mee en eventueel een stukje fruit. We zijn onderverdeeld in 2 groepen: groep 1 t/m 3 eet in een lokaal en groep 4 t/m 8 eet in de hal.

Het is de bedoeling dat de kinderen die overblijven zich melden bij de overblijfouders, zodat we weten dat ze er zijn.

Het is belangrijk dat we op tijd weten hoeveel kinderen overblijven. Dan kunnen we aan de hand van deze gegevens het aantal TSO medewerkers bepalen. Het aanmelden of afmelden van uw kind is mogelijk tot 11.15 uur op dezelfde dag.

Dit kan via het volgende 06 nummer: 06-16793950 (whats app of sms) of via het mailadres: ichthusoverblijf apenstaartje live.nl

Dit geldt ook voor kinderen die al op een vaste dag komen, maar die een keer extra over willen blijven.

Kosten

Het overblijven kost 2 euro per kind per dag. Van dit bedrag worden de overblijfmoeders betaald. Ook het speelgoed en knutselmateriaal worden hiervan gekocht. Voor vaste/regelmatige overblijvers is er de mogelijkheid om een kaart te kopen voor bijvoorbeeld 20 euro. Hierop kan dus 10x een paraaf gezet worden. Omdat de administratie achteraf gebeurt, wordt de kaart uitgedeeld tijdens een volgende overblijfdag.

Er zijn strippenkaarten van € 10 (5x),  € 20,- ( 10x) en veelvouden daarvan.

Het geld voor het overblijven kunt u overmaken op rekeningnummer: NL56RABO0159102618. o.v.v. overblijven en de voor- en achternaam van uw kind/kinderen.

Dit geldt ook voor het incidenteel overblijven. Wanneer u uw kind/kinderen heeft opgegeven voor het overblijven (zowel voor vaste als incidentele opvang) dan rekenen wij op uw kind/kinderen! Het aantal kinderen bepaalt het aantal moeders dat we inzetten!

Mocht uw planning wijzigen, graag op tijd afmelden! Dit kan via email of sms. Als dit niet gebeurt, zoeken we ter controle, zelf contact.   Ook zieke (of door andere omstandigheden afwezige) kinderen, moeten worden afgemeld, zodat ze uit de planning gehaald kunnen worden.

Wilt u uw kind voor het eerst opgeven voor de Tussen Schoolse Opvang , dan kan dat ook via de mail ichthusoverblijf apenstaartje live.nl. U krijgt dan via de mail een inschrijfformulier dat u dan zo snel mogelijk retour kunt sturen, zodat de gegevens van uw zoon/dochter ook bij ons bekend zijn. Als u ons een mail stuurt, dan graag voor- en achternaam en groep van uw kind vermelden.

Voor- en naschoolse opvang

Als hervormde scholen verwijzen wij u naar Partou en de Kinderbrug voor de voor- en naschoolse opvang en eventueel gastouderschap.