Ichthus

Formulier ‘toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal’

We vragen de ouders van de vereniging HOIJ om hun AVG voorkeuren (de toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal) door te geven via de App.
Wanneer ouders geen gebruik wensen te maken van de App, dan kunnen ouders hier een vervangend formulier downloaden.

Aan de ouders: u kunt dit formulier hier zelf printen, invullen en inleveren bij de directie van de school.

Corona

Met ingang van maandag 16 maart zijn alle basisscholen tot de meivakantie gesloten. Dit in verband met het coronavirus en in lijn met het overheidsbesluit. Ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de ouders persoonlijk informeren.
Op de locatie Ichthus is opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen. We bieden onderwijs op afstand via Teams. De school blijft zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail bereikbaar.