Ichthus

Groep 6

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

 

Algemeen
Onze dagelijkse vakken zijn: rekenen, taal en spelling. We gebruiken de methodes: De wereld in getallen en Taal Actief. Hierbij hoort software met oefenprogramma’s die we regelmatig inzetten tijdens de laptopmomenten. Naast de rekenmethode gebruiken we ook spellen en oefeningen van de methode: Met sprongen Vooruit.
Iedere week hebben we begrijpend lezen als ‘apart vak’ en tegelijk komt het regelmatig voor in de taallessen, bij de zaakvakken en ook bij het rekenen (denk aan verhaalsommen).
Met aardrijkskunde en geschiedenis behandelen we veel interessante onderwerpen. De thema’s bij geschiedenis zijn: de Gouden Eeuw, de eeuw van de uitvindingen, de Tweede Wereldoorlog en Nederland na de oorlog.
Met aardrijkskunde behandelen we: Water, Werk en energie, De aarde beweegt, Streken en klimaten en Allemaal mensen. 

Rekenen
De getallen waarmee je kind gaat werken, worden steeds groter. Dat betekent dat hij ook ‘cijferend’ gaat optellen en aftrekken, ofwel grote getallen onder elkaar zet en kan uitrekenen. Ze maken een begin met grote getallen met elkaar vermenigvuldigen en delen. Daarbij is het superbelangrijk dat de tafels van vermenigvuldiging er heel goed in zitten. Herhalen, herhalen en herhalen dus.
Ook wordt een begin gemaakt met breuken.

Taal
Je kind leert de basale grammaticale begrippen, zoals onderwerp, gezegde en persoonsvorm. Maar ook zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden komen voorbij. Ook wordt een begin gemaakt met hoe het vervoegen van werkwoorden in zijn werk gaat. 

Lezen
Het echte leren lezen hoeft niet meer. Nu gaat het vooral om informatieverwerking, ofwel: hoe haal je informatie uit teksten? Daarom is het belangrijk dat kinderen lezen leuk vinden, want taal en letters zijn overal. Op school is het leesaanbod zeer gevarieerd, maar je kunt dat natuurlijk ook thuis stimuleren door allerlei boeken en tijdschriften aan te bieden.

Gym
Op dinsdagmiddag en vrijdagochtend hebben we gym in de Oosterholthoeve.
We verlangen van de kinderen dat ze op deze dagen hun gymkleren bij zich hebben.
Kleding: shirt, broek en gymschoenen. Een gym- of turnpakje mag uiteraard ook.

Kwink
Deze methode gebruiken we voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Waarom zijn de kwinklessen belangrijk?
-Het vermindert pestgedrag
-Zorgt voor een sociaal veilige groep
-Verhoogt de leeropbrengsten
-Het brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig is om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. 

Repetities/huiswerk
Iedere week krijgen de kinderen huiswerk mee.
Dit kunnen spellingswoorden zijn, maar ook bijvoorbeeld een werkblad van rekenen met redactiesommen.
Daarnaast hebben ze dit jaar repetities en wel van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De week voorafgaand aan de repetitie krijgen ze de samenvatting mee naar huis. Hierover krijgen ze een repetitie (letterlijke vragen uit de samenvatting) en een toets, die bij de methode hoort.

juf Emma

maandag t/m vrijdag

juf Annemarie

dinsdagochtend
extra leerkracht

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Ichthus vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier