Ichthus

Groep 3/4

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Welkom! Leuk dat u/jij komt kijken op de pagina van groep 3/4

Groep 3:
Er verandert veel aan het begin.  Van kleuter naar schoolkind. Van spelen in de hoeken, buiten spelen, kennis maken met letters en cijfers gaan wij nu echt leren lezen en rekenen. Heel spannend, maar ook erg leuk. Woordjes die wij al snel kunnen lezen zijn ‘ik’, ‘mis’, ‘kim’, maar dit wordt al snel lastiger. Aan het eind van groep 3 kunnen wij een boek voorlezen! Daar zien wij erg naar uit.

In groep 3 staat leren lezen centraal. We werken vanuit de methode: “veilig leren lezen”. Elke drie weken worden er aan de hand van een thema nieuwe woorden en letters aangeboden. Er is ook tijd voor herhaling van de letters en woorden die al zijn geleerd. De letters die geleerd zijn worden ’s middags aangeboden in schrijfletters.

Ook staat er elke dag rekenen op het programma. We werken met de methode: “de wereld in getallen”. We oriënteren ons dit jaar op de getallen tot 100. We leren splitsen tot 10, optellen en aftrekken tot 20.

Groep 4:
In groep 4 zijn we elke dag met rekenen en taal bezig, in ons schrift en op de computer. Met rekenen zijn we druk met het leren van de tafels van 1 t/m 5 en 10. Ook maken we veel + en – sommen tot 100. Natuurlijk leren we rekenen met geld, heel handig als je een boodschap mag doen. Daarnaast zijn we bezig met meten en wegen en (digitaal) klokkijken.

Tijdens onze taallessen leren we iedere week nieuwe woorden rondom een thema. We maken lessen die gaan over de verschillende onderdelen van onze taal. Dit komt o.a. aan bod: het zelfstandig naamwoord, het lidwoord, het bijvoeglijk naamwoord en het werkwoord. We hebben daarnaast ook spreek- en luisterlessen en schrijflessen. De schrijflessen gaan bijvoorbeeld over: hoe schrijf ik een uitnodiging?

Bij taal hoort natuurlijk ook spelling. Elke week leren we een nieuwe spellingcategorie. Bijvoorbeeld woorden die eindigen op –ng of –nk of die beginnen met sch of schr. We werken dan in spellingwerkboeken en maken dictees. Af en toe zien we “Gerrit” (een leuk stripfiguur) op een filmpje en hij legt heel grappig uit hoe het zit met bijv. –nk en –ng, dan kunnen we het extra goed onthouden!

In groep 4 leren we de hoofdletters schrijven. Eerst schrijven we met een potlood en later met een vulpen.

We lezen veel: soms alleen, met z’n allen of in duo’s. De kinderen mogen de klas voorlezen en vertellen over hun boek, soms is dat best spannend.. We zullen hen op verschillende manieren motiveren om te lezen. Leest u thuis ook regelmatig? Belangrijk en fijn om te doen! Begrijpend lezen hebben we ook, we leren dan wat de schrijver van een tekst ons wil vertellen.

Groep 3//4
Naast deze vakken is er ook ruimte voor andere lessen zoals; wereldoriëntatie, verkeer, Kwink (sociaal emotioneel methode), muziek, gym, buitenspelen en in de hoeken werken.

Elke maandagochtend beginnen we in de hal met de hele school. Op de andere ochtenden beginnen we in de kring en wordt er een Bijbelverhaal verteld. Elke week leren wij een mooi lied of een mooie psalm die wij op vrijdagochtend tijdens de weeksluiting laten horen.

Wilt u meer weten? Vraag het maar aan de kinderen!